Maimeri restauro

Maimeri Restauro restauratieverf wordt samengesteld op basis van Chios mastiekhars, authentieke pigmenten en oplosmiddelen van geraffineerde koolwaterstofverbindingen. Restauraties aan (kostbare)schilderingen moeten altijd dusdanig worden uitgevoerd dat de schildering weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Opvattingen over de aard van een restauratie kunnen zich in de loop van de tijd wijzigen.

Het schoonmaken c.q. restaureren van schilderijen is werk voor een professionele restaurateur. Wij ontraden u daarom onze restauratiemiddelen te gebruiken als u niet op de hoogte bent van de eigenschappen van het materiaal.
Wij adviseren u echter gaarne vrijblijvend, doch aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele schade.

Maimeri restauro

Selecteer een van de onderstaande categorieën: